Ерголог - це ... Що таке ерголог? - 2020

Ерголог - це ... Що таке ерголог? - 2020
ерголог
(від грец. Ergon - робота і … логія), фізіологія робочих функцій органів організму. Термін ввів Е. Геккель (1869).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.