Ентомофауни

Ентомофауни - це ... Що таке ентомофауни?
ентомофауни
фауна комах. Налічує близько 1, 5 млн. Видів (понад 60% тваринного світу).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.