ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА - це ... Що таке ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА?
ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
форми організації підприємницької діяльності в залежності від форми власності і методів господарювання, наприклад малий бізнес при приватної власності на засоби виробництва або їх оренду, спільне підприємництво, корпоративне підпри німательство на основі акціонерного капіталу.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.