Екотоксикантами

Екотоксикантами - це ... Що таке екотоксикантами?
екотоксикантами
(від еко ... і грец. Toxikon - отрута), шкідливі хімічні речовини, що забруднюють навколишнє середу і отруйні знаходяться в ній організми. Основними джерелами надходження екотоксікантов в навколишнє середовище є: підприємства хімічної, металургійної, нафтодобувної та інших промислових галузей, недостатньо використовують методи безвідходної технології і засоби очистки газоподібних відходів і стічних вод від шкідливих домішок; автомобільний, повітряний, морський і інші види транспорту, що працюють на рідкому, твердому і газоподібному паливі; застосування в сільському господарстві хімічних засобів боротьби (пестициди) з шкідниками рослин, бур'янами, хімічних добрив; теплоелектроцентралі і інші великі енергетичні установки, що викидають в атмосферу окис вуглецю, двоокис сірки, оксиди азоту, важкі смолисті продукти.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.