ЕКОПЕДОЛОГІЯ

ЕКОПЕДОЛОГІЯ - це ... Що таке ЕКОПЕДОЛОГІЯ?
ЕКОПЕДОЛОГІЯ
(від еко ..., педо ... і. ... логія), едафоекологія, комплексна наукова дисципліна на стику екології та ґрунтознавства. Вивчає взаємини між абіотичними (вологістю, механічних, хімічних, газовим складом, кислотністю, температурою і т. д.) і біотичних компонентами грунту. Термін запропонував К. Д. Кіріце (1974). Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Главн я редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.