Category Archives: Екологічний словник

Екзогенні ПРОЦЕСИ

Екзогенні ПРОЦЕСИ

Екзогенні ПРОЦЕСИ (від екзо ... і ... ген, ... генний) , геологічні процеси (вивітрювання, ерозія , денундація, абразія та ін.), що відбуваються на поверхні Землі і в верхніх частинах земної кори (в зоні гіпергенезу). Обумовлені енергією сонячного випромінювання, гравітаційної силою і життєдіяльністю організмів. Читати Далі »

Пертурбації в біогеоценозах

Пертурбації в біогеоценозах

Пертурбації в біогеоценозах [від лат. Perturbatio - розлад, сум'яття] - негативні зміни в біогеоценозах, викликані, напр. , масовим розмноженням одного виду. Екологічний словник, 2001. Перебудова в біогеоценозах (від лат. perturbatio - розлад, сум'яття) - негативні зміни в біогеоценозах, викликані, напр. Читати Далі »

Екістика

Екістика

Екістика (від грец. Oikistes - засновник житла, житель), урбаністична наука, що вивчає формування і еволюцію людських поселень . Мета екістика - створення моделей поселень (міст) різної величини з оптимальним поєднанням елементів їх планувальної структури і навколишнього природного середовища. В Афінах розміщується штаб-квартира Центру екістіческіх досліджень, що видає журнал "екістика" (з 1955). Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА ВАЛЮТА

ЕКОЛОГІЧНА ВАЛЮТА

ЕКОЛОГІЧНА ВАЛЮТА енергія, отримана екосистемою (биогеоценозом) з навколишнього середовища. Трансформується і передається через трофічні рівні. Концепція екологічної валюти найбільш чітко розроблена Ю. Одум (1975). Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. Читати Далі »

Екологістів

Екологістів

Екологістів учасники масового громадського руху за охорону навколишнього середовища; в зарубіжних, переважно капіталістичних, країнах (ФРН, Франція, Англія та ін.) - члени політичних "партій зелених" [зелених "]. Екологісти виступають зазвичай не тільки на захист природи, а й беруть участь у антивоєнних і антивоєнному рухах (проти термоядерного озброєння, проти розміщення на території Європи ракет з ядерними боєголовками і ін. Читати Далі »

Екологізація ТЕХНОЛОГІЙ

Екологізація ТЕХНОЛОГІЙ

Екологізація ТЕХНОЛОГІЙ розробка та впровадження у виробництво, комунальне господарство, побут людей таких технологій, які при максимальному отриманні високої якості продукції забезпечували б збереження екологічної рівноваги в природі, кругообіг речовин і енергії, не до уская забруднення навколишнього середовища. Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА ДЕФОРМАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ДЕФОРМАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ДЕФОРМАЦІЯ порушення екологічної рівноваги; руйнування природного ландшафту, яке може статися під впливом катастрофічних природних явищ або антропогенних факторів. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. . Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА КОМПРЕСІЯ

ЕКОЛОГІЧНА КОМПРЕСІЯ

ЕКОЛОГІЧНА КОМПРЕСІЯ ефект придушення міжвидової конкуренції в біоценозі в ході використання кормових ресурсів. Багато видів, які співіснують в тому чи іншому місці, частково використовують одні і ті ж ресурси, але перекривання екологічних ніш не так велико, щоб приводити до елімінації (витіснення) одного з них. Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ

ЕКОЛОГІЧНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ

ЕКОЛОГІЧНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ тривалість життя популяції в залежності від умов середовища і екологічної пластичності самої популяції. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. . Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА ВІЙНА

ЕКОЛОГІЧНА ВІЙНА

ЕКОЛОГІЧНА ВІЙНА спосіб ведення військових дій, спрямованих на порушення природного середовища (екологічної рівноваги). Вперше великомасштабні військові операції подібного роду провели американці у В'єтнамі, Кампучії і Лаосі, де за допомогою різних дефолиантов, бульдозерів, танків були знищені величезні простори незайманих лісів, високопродуктивних мангрових заростей і ін. Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА МОЗАЇКА

ЕКОЛОГІЧНА МОЗАЇКА

ЕКОЛОГІЧНА МОЗАЇКА поєднання і чергування різних ландшафтів: ліси і степи (поля), ліси і луки, води і суші і т. Д., Між якими існують перехідні зони - Екотон з властивим їм крайовим ефектом . Прикордонні зони значно уже території спільнот, які вони поділяють. Екологічна мозаїка створюється чергуванням не тільки різних ландшафтів, а й їх структурних підрозділів: типів і класів віку лісу всередині лісового масиву; видів сільськогосподарських культур в агрофітоценозів, екологічна мозаїка не тільки Читати Далі »

ПИТНА ВОДА

ПИТНА ВОДА

ПИТНА вОДА вода після підготовки або в природному стані, що відповідає встановленим санітарним нормам і вимогам і призначена для питних і побутових потреб населення і (або) виробництва харчової продукції (Постанова Уряду Російської Федерації від 12. 02. 99 N 167 "Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та каналізації в Російській Федерації". Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА ПУСТЕЛЯ

ЕКОЛОГІЧНА ПУСТЕЛЯ

ЕКОЛОГІЧНА ПУСТЕЛЯ природний простір, біотоп, колись зайнятий природними екосистемами, але зруйнований в результаті нерозумної людської діяльності. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. . Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ відношення кількості енергії, що витягується з деякого трофічного рівня в одиницю часу, до кількості енергії, що надійшла на даний трофічний рівень в одиницю часу. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА ШКАЛА

ЕКОЛОГІЧНА ШКАЛА

ЕКОЛОГІЧНА ШКАЛА система бальної оцінки відносини видів до екологічний факторів, що отримується при непрямий ординації. Відомо багато екологічних шкал, проте всі вони страждають суб'єктивністю методик розробки. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. Читати Далі »

ЕКОЛОГІЧНА ФАЗА

ЕКОЛОГІЧНА ФАЗА

ЕКОЛОГІЧНА ФАЗА певний період (наприклад, сукцесія, клімакс) в ході розвитку екологічного процесу. Дослідженням екологічної фази займається спеціальний розділ екології - фазоекологія (Зайцев, Полікарпов, 1967). Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. Читати Далі »