РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ - це ... Що таке РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ?
РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
поділ чистого прибутку підприємства, компанії, акціонерного товариства на частини у вигляді дивідендів акціонерам, винагороди менеджерам, працівникам (танто), витрат на соціальні потреби, капіталовкладень на розвиток, резервів.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.