Бета-РАЗНООБРАЗИЕ

Бета-РАЗНООБРАЗИЕ - це ... Що таке БЕТА-РАЗНООБРАЗИЕ?
Бета-РАЗНООБРАЗИЕ
ступінь змінності видового складу (рослин або тварин) спільнот в залежності від умов (градієнта) середовища.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

Бета-РАЗНООБРАЗИЕ
показник, що вимірює ступінь диференційованості видів по градиентам місцеперебування, тобто швидкість зміни флористичного складу фітоценозу по просторовим і екологічним градиентам ландшафту. Пор. Альфа-різноманітність і Гамма-різноманітність.

Екологічний словник, 2001.


.