Акселератора

Акселератора - це ... Що таке акселератор?
акселератора
(accelerator) Показник, який встановлює залежність обсягу інвестицій (investment) від змін в обсязі випуску (output). Модель акселератора стверджує, що фірми інвестують більше при зростанні обсягу випуску і менше - при його зниженні. Це припущення є розумним: підвищення попиту (demand) спонукає деякі фірми виробляти більше і породжує у них і у інших фірм надію, що попит буде рости і надалі. Збільшення обсягу випуску підвищує співвідношення між обсягом випуску і використовуваними виробничими потужностями (capacity), а очікування подальшого підвищення попиту змушує фірми припускати, що наявність у них додаткового капітального обладнання виявиться для них вигідним. Моделі акселераторного типу допомагають емпірично пояснити як коливання в обсязі вкладень в основний капітал (fixed investment), так і зміни в обсязі інвестицій (investment) в товарно-матеріальні запаси і незавершене виробництво.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

акселератора
акселератора - відношення приросту інвестицій до викликав його відносним приростом доходу, споживчого попиту або готової продукції.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.