ДОСКОНАЛА нееластичний

ДОСКОНАЛА нееластичний - це ... Що таке ДОСКОНАЛА нееластичний?
ДОСКОНАЛА нееластичний
ситуація, коли зміна ціни не веде до зміни попиту (абсолютно нееластичний попит) і пропозиції (абсолютно нееластичне пропозиція). Величина попиту (пропозиції) однакова, незалежно від ціни, на графіках "ціна - величина попиту (пропозиції)" криві попиту і пропозиції стають вертикальними прямими.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.